Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s.

Proč nás oslovit?

Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s. se specializuje na služby poskytované pro jaderný průmysl a to zejména na nakládání s radioaktivními a jinými nebezpečnými odpady, procesy a postupy dekontaminace, dodávky potřebných technologických zařízení, dodavatelskou podporu, provoz a servis těchto procesů a technologických zařízení.
Sdílením vědomostí a zkušeností ve skupině Amec Foster Wheeler jsme schopni nabídnout komplexní řešení téměř všech požadavků zákazníků souvisejících s vyřazováním a nakládáním s radioaktivními odpady.
V rámci skupiny Amec Foster Wheeler vlastníme know-how na komplexní nakládání s radioaktivními odpady, včetně zpracování vysoce aktivních kalů a ionexů do geopolymerní matrice SIAL®.
Společnost Amec Foster Wheeler Nuclear Czech Republic, a.s. je držitelem povolení SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření a poskytování služeb zvláště významných z hlediska radiační ochrany, naši pracovníci pak držiteli oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k výkonu činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.